Sale Admin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH: 1. Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh: – Tương tác với quản lý PG/Key account manager để hoàn tất các công việc liên quan đến phía siêu thị. – Hỗ trợ thực hiện công tác chấm công sale/ PG Siêu Thị. – Triển khai, theo dõi và báo cáo các […]

Chuyên viên kế hoạch và vận hành kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Làm việc với phòng kinh doanh và vận hành: – Tổng hợp kế hoạch bán hàng theo từng kênh kinh doanh, trao đổi số lượng dự kiến để gửi đơn hàng cho BP mua hàng. – Quản lý, cân đối và lập kế hoạch cung ứng hàng hoá cho các […]