Graphic Designer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mô tả công việc: Graphic Designer – Phối hơp với bộ phận dự án, brand để lên ý tưởng cho các yêu cầu thiết kế. – Phác thảo các ý tưởng phù hợp với nội dung và mục đích của từng dự án, sản phẩm. – Thiết kế các sản phẩm: […]

Digital Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ● Quản lý brand của công ty. ● Sáng tạo ý tưởng, lên kịch bản, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media (Facebook, TikTok, Youtube, Website, Instagram) ● Xây dựng content guideline và phối hợp với Designer thống nhất visual guideline cho các […]

Giám đốc xuất khẩu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số;– Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh doanh nghiệp đặt ra;– Hỗ trợ, giám sát thực thi kế […]

Chuyên viên kế hoạch và vận hành kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Làm việc với phòng kinh doanh và vận hành: – Tổng hợp kế hoạch bán hàng theo từng kênh kinh doanh, trao đổi số lượng dự kiến để gửi đơn hàng cho BP mua hàng. – Quản lý, cân đối và lập kế hoạch cung ứng hàng hoá cho các […]